[3]

Reykjavik

I denne oppgavehjelpen hjelper vi deg med å tolke novellen «Reykjavik» av Bjarte Daviknes Klakegg. Novellen ble utgitt i novellesamlingen Heliumhjarte i 2009. 

Oppgaven ble gitt til eksamen i Norsk hovedmål, vår 2020.

Oppgave 4

Vedlegg:

– «Reykjavik» av Bjarte Daviknes Klakegg, 2009

Tolk novella.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempler fra teksten.

I oppgavehjelpen viser vi deg hvordan du kan lage en grundig analyse og tolkning av novellen. Først gir vi deg bakkgrunnskunnskap om pladetektonik.  Så presenterer vi noen arbeidsspørsmål, som du kan bruke til å skape fokus i oppgaven din. 

Deretter gir vi et sammendrag av novellen og en analyse av tekstens motiver. Så kigger vi på komposisjon, fortellemåte, personskildring, miljøskildring og språklige virkemidler. Til slutt samler vi en rekke av de viktigste analytiske poengene for å vise hvordan de peker på noen av novellens temaer og mulige tolkninger.

Utdrag av oppgavehjelpen:

Jordskjelvet er en metafor for jeg-ets indre uro

I «Reykjavik» skjer det et sammenfall mellom jeg-ets indre og den ytre virkeligheten. Det betyr at han opplever sine egne følelser gjennom den islandske naturen omkring ham:

[Han kjenner at e]i svak skjelving byrjar i mellomgolvet, eskalerer og spreier seg ned i beina, forplantar seg ned i bakken, borar seg djupt ned i dei tektoniske platene som ligg under oss og gnissar mot kvarandre. 

Det er altså ikke et naturlig jordskjelv som skjer pga. platenes bevegelse i undergrunnen. Det er et jordskjelv som direkte forårsakes av jeg-ets indre uro. Uroen oppleves så voldsom at det føles som om den setter verden i bevegelse omkring ham. I virkeligheten er det ingen jordskjelv. Men for jeg-et føles det virkelig fordi følelsene hans er virkelige. 

Under jordskjelvet opplever jeg-et at han blir oppslukt av «Moderjord». Han lar seg falle bakover «ned i dette svimlande mørket». Dermed er det som om jeg-et gir opp livet. Han blir en del av jorden, slik man gjør når man dør. Vi kan tolke det slik at hans tanker og frykt på dette tidspunktet i samtalen blir så overveldende at han bare vil forsvinne fra jordens overflate. Angsten hans er enorm i dette intense øyeblikket. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Reykjavik

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 02.05.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 25.01.2022
    Skrevet av Underviser på Videregående skole
  • 08.04.2021
    Skrevet av Elev på Vg3