Skolesekk 22 liter | Norsk hovedmål | Høst 2017

Her finner du hjelp til analyse av novellen «Skolesekk 22 liter». Vi gir deg inspirasjon til forskjellige momenter som kan inngå i en analyse og tolkning. Vi tar for oss oppbygning og sjangertrekk, fortellermåte og språk, symboler, samt tema og budskap i teksten.

Novellen inngår i en eksamensoppgave, en tolkningsoppgave i norsk hovedmål fra høsten 2017:

Oppgave 4

Vedlegg: 
- «Skolesekk 22 liter» av Ellen Mari Thelle, 2014

Tolk novellen.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i novellen. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempler fra teksten.

Fakta om novellen

Forfatter: Ellen Mari Thelle
Utgivelse: Fra novellesamlingen Tre Jo Nesbø og et båtsportkart, 2014
Sjanger: Kortnovelle

Sammendrag

Novellen «Skolesekk 22 liter» finner sted en ettermiddag i en skolefritidsordning (SFO), hvor vi følger en jeg-person – sannsynligvis en liten jente. Hun leter etter sine to klassevenninner, Hedvig og Åse. Når hun finner dem i leserommet, viser det seg at de ikke har lyst til å leke med henne. De vil leke for seg selv og avviser derfor jeg-personen, som går inn på tegnerommet alene. En pedagog hjelper henne med å lage en spå som hun kan fargelegge. Hun venter på at det skal bli mørkt, for da kommer pappaen hennes snart og henter henne.

Ordliste

cheroxene: termostøvler

turnerommet: gymrom

en spå: en leke som er laget av et ark med spådommer, brettet slik at det kan åpnes og lukkes, og som blir brukt til å leke spå

Innfallsvinkler til tolkning

Her viser vi to mulige innfallsvinkler til en tolkningsoppgave om «Skolesekk 22 liter». Disse to innfallsvinklene kan også kombineres.

En mulig innfallsvinkel er å fokusere på mobbing og ensomhet blant barn. Barn kan være veldig slemme med hverandre, og i novellen ser vi et eksempel på dette. Teksten tematiserer at et barn kan føle seg veldig ensomt sammen med andre barn hvis det holdes utenfor. Er dette noe barnet må lære å håndtere? Eller er det behov for en mer målrettet pedagogisk tilnærming mot ensomhet?

En annen mulighet er å fokusere på innadvendte og stille barn. I skoler og institusjoner er det de utagerende barna som får oppmerksomheten, mens problemene til de stille barna er vanskeligere å få øye på, fordi de vender problemene innad.  I novellen møter vi nettopp et barn som reagerer på en innadvendt måte. Hvordan kan et slikt barn hjelpes?

Oppskrift på tolkningsoppgave

Studienett har laget en generell oppskrift på tolkningsoppgave i norsk:

Tolkning

Her får du hjelp til å skrive oppgaven Tolk i norskfaget. Vi forteller deg hvordan du kan bygge opp tolkningen din og viser deg et eksempel på denne oppgavetypen. Tolkning er en viktig oppgavesjanger som ofte inngår i settene til slutteksamen, og også ved terminprøver eller heldagsprøver i norsk på vgs.

Oppskrift på novelleanalyse

I tillegg kan du se en oppskrift på novelleanalyse om dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Skolesekk 22 liter | Norsk hovedmål | Høst 2017

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 20.11.2020
    Skrevet av Elev på Vg3