Slik bruker du oppgavehjelpen

Les de avsnittene i nettboken som tar for seg det du trenger hjelp og inspirasjon til. Deretter lukker du nettboken, og skriver din egen tekst. 

På den måten unngår du å kopiere noe, og du kan formulere teksten din med dine egne ord, inspirert av oppgavehjelpen.

Hvis du står fast i oppgaveskrivingen, kan du åpne nettboken igjen og finne den hjelpen du trenger.

Oppskrift på sammenligning

Studienett har i tillegg laget en oppskrift på sammenligning av to tekster i Norsk som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Hjelp til nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, og derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all den hjelpen du trenger.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.