Sammenligning

Her får du hjelp og inspirasjon til å sammenligne de to tekstutdragene som inngår i oppgave 3 i Norsk sidemålseksamen våren 2021. Tekstene er fra Amtmannens døtre av Camilla Collett, skrevet i 1854-55, og Jenteloven – feministisk førstehjelp, skrevet av Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa i 2018.

Vi har inndelt sammenligningen i momenter som har å gjøre med form og innhold, fordi oppgaveformuleringen sier at du skal komme inn på begge deler.

Sammenligning med fokus på form

Her ser vi på sammenligning av de momentene i tekstene som har å gjøre med formen. Dvs. formelle trekk som sjanger, fortellemåte og språklige virkemidler. Underveis streifer vi imidlertid også innholdsmessige trekk, som tekstenes samfunnskritikk og formål.

Utdragene tilhører forskjellige sjangre, men har lignende formål

Sjangermessig er det noen grunnleggende forskjeller på de to tekstene. Amtmannens døtre er en roman, og tilhører dermed den skjønnlitterære sjangeren, mens Jenteloven er en debatt- og selvhjelpsbok, som er sakprosa. Amtmannens døtre handler om noe oppdiktet og er fiksjon, hvorimot Jenteloven handler om konkrete forhold fra virkelighetens verden.

Denne forskjellen i sjangerforhold betyr at samfunnskritikken kommer til uttrykk på forskjellige måter i tekstene, men formålet er likevel omtrent det samme.

I utdraget fra Jenteloven blir unge kvinners problemstillinger og kritikken av medier og skjønnhetsindustrien formulert direkte, fordi der er snakk om sakprosa. Her er formålet tydelig, nemlig å gjøre leseren bevisst om de usunne mønstrene i medier og reklamer, og å overbevise om at jentene må stå sammen imot de kreftene i samfunnet som legger press på dem.

I utdraget fra Amtmannens døtre kommer samfunnskritikken og temaet om kvinnens ringe vilkår derimot mer indirekte frem. I stedet for å debattere problemene direkte, som i Jenteloven, forteller romanen en oppdiktet historie som fungerer som eksempel på problemstillingene. I utdr...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn