Jenteloven – feministisk førstehjelp (utdrag)

Her får du hjelp til analyse av utdraget fra Jenteloven – feministisk førstehjelp, skrevet av Ulrikke Falch og Sofie Frøysa. Tekstutdraget inngår i oppgave 3 fra eksamen i Norsk sidemål våren 2021. Merk at du først og fremst skal bruke hjelpen på denne siden som inspirasjon til å sammenligne teksten med utdraget fra Amtmannens døtre.

Vi gir først et sammendrag av utdraget fra Jenteloven. Deretter ser vi nærmere på analyse av interessante momenter i teksten. Du finner også informasjon om den kulturhistoriske sammenhengen.

Sammendrag

Forfattere: Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa
Årstall: 2018
Sjanger: Debatt- og selvhjelpsbok (sakprosa)

I tekstutdraget oppfordres jenter og kvinner til å si fra overfor påvirkningen fra sosiale medier, reklamer og skjønnhetsindustrien. Jenter er under press fra disse mediene, for å se ut på en bestemt måte og strebe etter det perfekte liv. Dette gjør at mange har problemer, og flere og flere får en psykisk lidelse som f.eks. depresjon.

Ifølge forfatterne er det viktig at jenter blir svært bevisste over hvordan de påvirkes gjennom medier og i populærkulturen. Dermed kan de lære at det ikke er dem selv det er noe galt med, men at det tvert imot er medier og virksomheter som bærer ansvaret for de skadelige virkningene. På den måten kan jenter gå kritisk til mediene, endre synet på seg selv og gjøre opp med skjønnhetspresset. 

Klikk for å se noen ordforklaringer til teksten
 

Kun brukere med et Studienett medlemskap kan lese denne teksten. Kjøp tilgang.

Momenter i teksten

Her ser vi nærmere på analyse av interessante momenter i utdraget fra Jenteloven, som kan være fine å bruke i en sammenligning med teksten f...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn