Arbeidsspørsmål

Her får du noen spørsmål som du kan bruke i ditt arbeid med tekstene og sammenligningen av dem. Du kan f.eks. bruke spørsmålene til å komme i gang med arbeidet og analysen av tekstene.

Spørsmål til utdrag fra Amtmannens døtre 

  • Hva er tekstens motiv, dvs. hva handler den helt konkret om? Hvilke forskjellige temaer er på spill?
  • Hvordan kommer mennenes dominans og kvinnenes ufrie og underlegne stilling til uttrykk i teksten?
  • Hvordan kommer samfunnsnormenes falskhet og overfladiskhet til uttrykk?
  • Hvordan forsøker Sofie å gå imot normene og gjøre opp med kvinnens underlegne stilling?
  • Hvilken virkning har den personale fortelleren og synsvinkelen i teksten? Tenk f.eks. på hvordan det påvirker leseren.
  • Hvilken funksjon har bruken av spørsmål i teksten?
  • Hvilke poeng ligger i de sammenligningene som opptrer?
  • Hvilken funksjon har ironien i tekstens to siste linjer? Og hvilket budskap kan ligge i disse linjene?
  • Hvilken kulturhistoris
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn