Amtmannens døtre (utdrag)

Her gir vi hjelp til analyse av utdraget fra Amtmannens døtre av Camilla Collett, som inngår i oppgave 3 fra eksamen i Norsk sidemål, vår 2021. Merk at du først og fremst skal bruke hjelpen som inspirasjon til å sammenligne teksten med utdraget fra Jenteloven.

Først får du et sammendrag av utdraget, og deretter ser vi nærmere på analyse av interessante momenter. Du finner også informasjon om den kulturhistoriske sammenhengen på 1800-tallet, som Amtmannens døtre inngår i.

Sammendrag

Forfatter: Camilla Collett
Årstall: 1854-55
Sjanger: Roman (skjønnlitteratur)

I tekstutdraget hører vi om hvordan unge Sofie opplever et ball på midten av 1800-tallet. Kvinnene sitter alle sammen på stolrekker og venter på at en mann vil by dem opp til dans. I forreste rekke bys alle opp, unntatt én overvektig kvinne. Dette får Sofie til å føle at kvinnen ydmykes, og at alle kvinnene egentlig ydmykes. Som en motreaksjon beslutter Sofie seg derfor for at hun overhodet ikke vil danse, og hun sier nei til alle tilbud.

Sofie overværer hvordan de to kvinnene ved siden av henne i det skjulte gjør narr av en av mennene. Men da han byr den ene kvinnen opp til dans, sier hun likevel ja på en imøtekommende måte. Den andre kvinnen ser fortvilet u...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn