Oppgave 3 | Norsk sidemål | Vår 2021

Dette er vår oppgavehjelp til å skrive en sammenligning mellom et utdrag fra Amtmannens døtre og et utdrag fra Jenteloven - feministisk førstehjelp. Oppgaven ble gitt til Norsk skriftlig eksamen i sidemål våren 2021.

Oppgave 3: Sammenligning

Vedlegg:
− Amtmannens døtre av Camilla Collett, 1854–55, utdrag.
− Jenteloven – feministisk førstehjelp av Ulrikke Falch og Sofie Frøysaa, 2018, utdrag.

Sammenlign de vedlagte tekstene, og sett dem inn i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal sammenligne form og innhold i tekstene og vise kunnskap om tiden de er skrevet i.

Oppgavehjelpens innhold

Først har vi en side med arbeidsspørsmål som du kan bruke til selv å komme i gang med analysen av tekstene og sammenligningen.

Vi har to sider med inspirasjon til analyse av hver av tekstene. Disse sidene skal først og fremst brukes som en veiledning til å skrive sammenligningen, som er det oppgaven går ut på.

siden om utdraget fra Amtmannens døtre ser vi nærmere på momenter som motiv og temaer, sjanger, fortellemåte og språklige virkemidler. Vi forklarer også om tekstens kulturhistoriske sammenheng på midten av 1800-tallet, særlig kvinnens vilkår.

siden om utdraget fra Jenteloven – feministisk førstehjelp tar vi tak i momenter som tema, sjanger, kommunikasjonsform og virkemidler. Her kommer vi også inn på tekstens kulturhistoriske sammenheng, særlig feminismen i dag samt massemedienes dominerende rolle i senmoderne kultur.

siden om sammenligning gir vi hjelp til hvordan du kan stille de to tekstene overfor hverandre på en meningsfull måte. Vi ser på forskjeller og likheter, både når det gjelder formelle og innholdsmessige trekk, og vi kommer inn på tekstenes kulturhistoriske sammenhenger underveis.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 3 | Norsk sidemål | Vår 2021

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.