Slik kan du bruke oppgavehjelpen

Les de avsnittene i nettboken som tar for seg det du trenger hjelp og inspirasjon til. Deretter lukker du nettboken, og skriver din egen tekst. På den måten unngår du å kopiere noe, og du kan formulere teksten din med dine egne ord med inspirasjon fra oppgavehjelpen. Hvis du går i stå i oppgaveskrivingen, kan du åpne nettboken igjen og finne den hjelpen du har behov for.

Oppskrift på resonnerende tekst

Studienett har i tillegg laget en oppskrift på en resonnerende tekst i norskfaget som dekker alt du kan komme inn på i en slik oppgave. Se oppskriften her:

Hjelp til nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, og derfor har Studienett utarbeidet en nynorsk grammatikkguide som gir deg all den hjelpen du trenger.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.