Refleksjon over hvorfor vi har den språklige valgfriheten i dag

Om å bruke denne siden

På denne siden finner du støtte til å skrive refleksjonen din over hvorfor vi har en så stor språklig valgfrihet i dag. Vi anbefaler at du i refleksjonen din tar utgangspunkt i tekstene som er vedlagt oppgaven. På denne siden linker vi derfor til momenter på sidene om tekstvedleggene. Du finner altså hjelpen til refleksjon i avsnittene vi linker til underveis. 

Generelt kan du reflektere over disse to momentene i oppgaven din: 

  • Hva er de grunnleggende årsakene til valgfriheten i skriftspråket i dag?
  • Hvilke funksjoner kan valgfriheten ha i dagens språksituasjon?

Vi linker til relevante avsnitt som hjelper deg i refleksjonen over akkurat disse spørsmålene. 

Husk at du på et aller annet vis bør gjøre bruk av alle de tre tekstene i oppgaven din. 

Hva er de grunnleggende årsakene til valgfriheten i skriftspråket i dag?

Det er en god idé å reflektere over hvorfor vi i det hele tatt har fått den store graden av valgfrihet i skriftspråket. Hvorfor har vi ikke ett skriftspråk som andre nasjoner? Og hvorfor har vi så mange valgfrie former i både nynorsk og bokmål?

Til dette momentet i refleksjonen bør du ta utgangspunkt i artikkelen «...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn