Redegjørelse for den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag

Om å bruke denne siden

På denne siden finner du hjelp til å skrive den delen av den resonnerende teksten din som handler om å gjøre greie for valgfriheten. Vi fremhever de overordnede momentene innenfor språkpolitikk og -debatt som er relevante å gjøre bruk av i en redegjørelse om valgfriheten i norsk skriftspråk i dag. 

Vi linker til avsnitt på sidene om tekstvedleggene til oppgaven underveis. Det er viktig at du gjør bruk av tekstene i redegjørelsen din, både for å komme med eksempler og for å hente bakgrunns-informasjon. Du kan derfor finne mer hjelp til redegjørelsen din i avsnittene vi linker til underveis. 

Husk at du i en eller annen grad skal benytte deg av alle de tre tekstene i oppgaven din.

Språkstriden som bakgrunn for valgfriheten

En hovedårsak til valgfriheten i dag er utviklingen av de to skriftspråkene på 1800- og 1900-tallet og striden mellom tilhengerne av hver retning. Utviklingen av riksmålet tok utgangspunkt i det danske skriftspråket, og det ble innført norske former som ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn