Oppslagsordet vite

Her finner du hjelp til hvordan du kan dra nytte av tekstvedlegget «Oppslagsordet vite» i en resonnerende tekst om valgfriheten i norsk skriftspråk i dag. Oppslaget er fra Språkrådets ordbok Bokmålsordboka|Nynorskordboka. Du kan særlig bruke oppslaget til å reflektere over valgfriheten i nynorsk. 

Vite/vete som eksempel på valgfrihet i nynorsken i dag

Oppslaget viser at det finnes én form av ordet «vite» på bokmål, mens det er flere forskjellige former på nynorsk. I nynorsken finnes formene «vete» og «vite» med både a- og e-endelse i infinitiv. På den måten er det fire former av ordet og stor valgfrihet. 

Det er nyttig å bruke oppslagsordet som et eksempel for å reflektere over valgfriheten i nynorsk i dag. Du kan reflektere over hva oppslaget kan si om de funksjonene valgfriheten i nynorsken kan ha. 

Du kan argumentere for at de valgfrie formene «vite» og «vete» gjenspeiler dialektmangfoldet i Norge. Nynorsken står i et nært forhold til en rekke dialekter der man sier «vete» eller «veta», og med valgfriheten får nynorskbrukere med ul...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn