Nedslående for Språkrådet

På denne siden gir vi deg hjelp til hvordan du kan gjøre bruk av artikkelen «Nedslående for Språkrådet» i en resonnerende tekst om den språklige valgfriheten i norsk skriftspråk i dag. Artikkelen er skrevet av Sigrid Follestad og utgitt i NHH Bulletin 29. oktober 2010. Du får et sammendrag av tekstens innhold og noen ordforklaringer. Deretter ser vi på momenter som du kan bruke i redegjørelse og refleksjon over emnet. 

Sammendrag

I artikkelen intervjues språkforskeren Gisle Andersen om undersøkelsen sin av de norvagiserte formene av engelske ord som Språkrådet lanserte på 1990-tallet. Konklusjonen i undersøkelsen er at vi i det store og det hele ikke har tatt de fornorskede skrivemåtene til oss, men fortsatt benytter de engelske formene.

Likevel mener Andersen at norsk ikke er truet av engelsk, men at engelske ord i enkelte tilfeller kan berike språket. Han bemerker dessuten at noen engelske ord likevel får en norsk skrivemåte fordi folk ganske enkelt begynner å skrive ordene på en norsk måte. 

Ordforklaringer

Språkrådet: statens rådgivende organ i spørsmål som gjelder norsk språk
førsteamanuensis: en vitenskapelig ansatt ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn