Mer om språkutviklingen og banneord

Her får du forslag og inspirasjon til undertemaer som du kan la inngå i drøftingen din.

Er språket en effekt av eller årsak til samfunnsutviklingen?

Du kan diskutere om språkutviklingen kan sees på som en effekt av eller årsak til samfunnsutviklingen.

Om du velger å se språkutviklingen som en effekt av samfunnsutviklingen, utvikler språket seg i takt med at samfunnet forandrer seg. Ruth Fjeld nevner blant annet at vi ikke lenger tiltaler hverandre med «De». Dette kan sees på som en effekt av det oppgjøret med autoriteter som fant sted på 1960- og 1970-tallet.

Ser du på den andre siden på språkutviklingen som en årsak til samfunnsutviklingen, utvikler samfunnet seg i takt med at språket forandrer seg. Da blir tapet av «De» som høflig tiltaleform ansett som én av flere grunner til at man gjorde opp med samfunnets autoriteter på 1960- og 1970-tallet.

Du kan altså reflektere over om språket er årsaken til samfunnsforandringene, eller om det kun avspeiler dem. Hvis språket er årsaken til samfunnsforandringene, vil da et stygt språk kunne skape et stygt, dårlig samfunn?

Hvis språket på motsatt vis avspeiler samfunnsforandringene, hvilke forandringer i samfunnet er det da som har skapt den sty...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn