Oppgave 3 | Norsk sidemål | Høst 2018

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst med utgangspunkt i tekstene «MSN-nicket mitt», «Verre å pille seg i nesen enn å si faen» samt «Fy faen». Vi fokuserer på hvorfor språkutviklingen går i retning mot at banneord blir mer normale å bruke i hverdagsspråket. Vi ser også på hvilke konsekvenser dette kan ha i fremtiden.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk sidemål, høsten 2018.

Oppgave 3: Resonnerende tekst om banneord i språkutvikling

Vedlegg:

− «MSN-nicket mitt» fra bestofjodelnorge, Instagram

− «Verre å pille seg i nesen enn å si faen», Aftenposten, 18. mai 2011

− «Fy faen» av Hkeem og Temur, fra singelen som ble kåret til «Årets låt» under Spellemannsprisen i 2017

«Mange banneord brukes så ofte at de snart ikke er tabu lenger», sier språkforsker Ruth E. Vatvedt Fjeld. Skriv en resonnerende tekst der du drøfter hvorfor vi har hatt en slik språkutvikling og hvilke konsekvenser det kan ha. Bruk tekstvedleggene.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler fra tekstene. Du kan også trekke inn relevant kunnskap om språkutvikling.

Innfallsvinkler til oppgaven

Har språket blitt styggere? Du kan reflektere over om språket har blitt styggere med tiden. Har det blitt mer normalt å bruke banneord i språket? Eller har man alltid bannet i like stor grad?

Har samfunnet behov for å styre språket vårt? Banneord kan virke krenkende for mange mennesker. Du kan derfor reflektere over om samfunnet skal være med på å styre språket. Ved å stille klare regler til skolen, unngår man at for eksempel kristne barn føler seg krenket.

Er banneord en viktig del av språket? Uten banneord vil det kanskje bli vanskeligere å gi uttrykk for sterke følelser eller smerte. Banneordene kan også ofte være en vesentlig del av ungdomsspråket, så de er faktisk med på å skape et fellesskap blant unge.

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen resonnerende tekst i norsk? Se Studienetts oppskrift her:

Resonnerende tekst

Her får du grundig hjelp til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst i norskfaget og til eksamen. Dette er en oppgavetype som ofte er en del av norsk skriftlig eksamen, både i hovedmål og sidemål. Det er lett å kjenne igjen denne typen, for oppgaven er alltid formulert slik: «Skriv en resonnerende tekst …»

Hjelp til Nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk:

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 3 | Norsk sidemål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.