Ørnejenta | Oppgave 3 i Norsk sidemål | Høst 2017

Få hjelp og inspirasjon til å skrive en tolkningsoppgave om teksten «Ørnejenta» av Erna Osland. Vi går i dybden med analyse av teksten, og ser særlig på hvordan forfatteren bruker trekk fra folkediktningen. Vi kommer også inn på tema og budskap, og i tillegg hvordan teksten kan tolkes og perspektiveres til i dag.

Oppgaven stammer fra eksamen i norsk sidemål, høsten 2017:

Oppgave 3: Tolkning av Ørnejenta

Tolk teksten, og forklar hvordan trekk fra folkediktningen blir brukt.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i teksten og bruke relevant fagspråk. Du skal også bruke kunnskap om folkediktningstradisjonen. Vis til konkrete eksempler fra teksten når du skriver.

Sammendrag

Forfatter: Erna Osland
Utgivelse: Fra eventyrsamlingen Gullfalken. Ni nye eventyr, 2016
Sjanger: Moderne eventyr

«Ørnejenta» handler om en liten jente som har fanget en ørn fordi hun var sulten. Dyr og mennesker har funnet en orden, der mennesker spiser dyrene, og dyrene spiser hverandre. Men ørnene hersker over verden, og de finner seg ikke i denne ordenen, fordi de ikke vil bli spist. Som straff beslutter de mektige ørnene å fjerne luften fra jorden. Nesten all luften og vinden forsvinner, og uten vind kommer det heller ingen regn. Plantene slutter å gro og dyrene flykter.

Mennesker sulter og tørster, og kan knapt puste. Den lille jenta ber derfor en ørn om å gi luften tilbake til jorden, men ørnen kidnapper i stedet jenta og flyr avsted med henne. Jenta narrer ørnen, og begynner å nappe ut fjær fra ørnens vinger. For å få jenta til å stoppe, må ørnen love å gi luften tilbake. Jenta og ørnen skilles til slutt som venner. Ørnen får fjærene sine tilbake, og menneskene får luft og vind og regn og mat igjen.

Ordliste

svolten: sulten

vesle: lille

reiret: redet

jamvel: til og med

byksande: hoppende

Innfallsvinkler til tolkning

Her viser vi to innfallsvinkler som er mulige å bruke i en tolkningsoppgave om teksten. Disse vinklene kan eventuelt kombineres.

I en oppgave er det opplagt å fokusere på at teksten er et moderne eventyr som har mange trekk fra folkediktningen. Hvordan ligner teksten folkediktningen når det gjelder oppbygning, fortellestil, språkbruk, miljøskildring, personskildring og tematikk? Du kan se på om teksten kan tolkes som et folkeeventyr, og hva forfatteren vil oppnå med å etterligne folkediktningen.

En annen ide er å fokusere på balansen mellom mennesker og natur, som er et sentralt tema i eventyret. I teksten er det fuglene som tar luften fra jorden og de skaper dermed ubalanse i naturen, til skade for både planter, dyr og mennesker. Den lille jentas oppgave i eventyret er å gjenopprette denne balansen. Hvis vi relaterer dette temaet til i dag, kan eventyret tolkes som en kritikk av hvordan vi mennesker behandler naturen og klimaet.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Ørnejenta | Oppgave 3 i Norsk sidemål | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.