Tanker og ideer i vedleggene

På denne siden hjelper vi deg med å finne noen av de mest interessante tankene og ideene i vedleggene til oppgave 3 i norsk hovedmål, vår 2020. Tankene og ideene handler alle om hvorfor fortellinger kan ha stor betydning for mennesker.

Replikk fra karakteren Tyrion Lannister

Tyrion Lannister er en karakter i fantasy tv-serien Game of Thrones, som bl.a. er kjent for sine strategiske evner. I sitatet fremlegger han idéen om at fortellinger fungerer som bånd mellom mennesker. Ideen er altså at fortellinger skaper fellesskap. Vi føler oss tett forbundne med andre mennesker når vi deler den samme fortellingen. Men hvorfor det? I din kreative tekst kan du overveie hva som gjør fortellinger så viktige for fellesskap mellom mennesker.

Tyrion Lannister fremhever også at fortellinger skaper sterkere bånd enn krig («hærstyrker»), økonomi («gull») og nasjonalitet («flagg»). Vi forteller og lytter til fortellinger om vi er soldater eller sivile, fattige eller rike, nordmenn eller tyskere. Fortellinger er noe allment menneskelig. Vi kan derfor alle sammen gledes av en god fortelling. Den gode fortellingen defineres ikke av hvem vi er, men hva vi er: mennesker. Derfor kan den også forbinde oss på tvers av kriger, økonomiske skiller og nasjonaliteter. 

Tyrion Lannister fremlegger også den ideen om at fortellinger er mektige. I sitatet konstaterer han, at «[i]ngenting i verden er mektigere enn en god fortelling». Den gode fortellingen gir makt, for den kan være med på å avgjøre hvordan vi ser oss selv og andre. I din kreative tekst...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn