Novelle

På denne siden får du inspirasjon til å skrive en kreativ novelle om hvorfor fortellinger kan ha stor betydning for mennesker. Vi går ikke i dybden med tekstene fra vedleggene, men viser hva som kunne vært interessant å skrive om hvis du vil skrive din egen novelle som svar på oppgave 3, Norsk hovedmål, vår 2020. Du kan lese mer om tekstene på siden vår om vedleggenes tanker og idéer.

Innfallsvinkel til novelle: Hovedperson i et interaktivt spill

En mulig innfallsvinkel er å skrive en novelle som foregår i en interaktiv spillverden. På den måten bruker du allerede tanker og ideer fra vedlegget fra Kulturdepartementet, som handler om fortellinger i dataspill. 

Hovedpersonen har kanskje valgt å bruke sitt liv på spillverdenen, fordi personen her kan velge å være helten i sin egen fortelling. Ute i virkeligheten kan det være vanskelig å ta heltemodige beslutninger, men kanskje er det lettere for hovedpersonen å gjøre det i spillet? 

Novellen kunne begynne med linjene: «Da jeg var barn, var jeg fascinert av de modige prinsene i eventyr og de besluttsomme machomennene i actionfilmer. I virkeligheten fant jeg det imidlertid vanskelig å være modig, besluttsom og macho. Men ikke i dataspillene. I min dataspillfortelling er jeg min eg...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn