Essay

På denne siden får du inspirasjon til å skrive et kreativt essay om hvorfor fortellinger kan ha stor betydning for mennesker. Vi går ikke i dybden med tekstene fra vedleggene, men viser hva som kunne vært interessant å skrive om hvis du vil skrive et essay som svar på oppgave 3, Norsk hovedmål, vår 2020. Du kan lese mer om tekstene på siden vår om vedleggenes tanker og ideer.

Innfallsvinkel til essay: Hvilke fellesskaper skaper fortellinger?

En tredje mulig innfallsvinkel er å skrive et essay hvor du reflekterer over hvilke fellesskaper fortellinger skaper. 

Her kan du bl.a. overveie hvorfor det er viktig for oss som mennesker å dele fortellinger med andre. Mere spesifikt kan du overveie hvordan fortellinger binder oss sammen i Norge

Nesten alle nasjonaliteter, religioner og kulturer har noen typiske fortellinger som er spesielle for nettopp det fellesskapet. I kristendommen er Jesu lignelser for eksempel sentrale fortellinger, som sammenligner dypere religiøse problemstillinger med hverdagsproblemer. Fortellingene er med på å videreføre verdier og tradisjoner, og på den måten styrker de fellesskapet. De binder sterke bånd, som Tyrion Lannister også bemerker i vedlegget. ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn