Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Høst 2020

Her finner du Studienetts oppgavehjelp til å skrive en resonnerende tekst om nabospråkforståelse i Skandinavia. Oppgaven stammer fra Norsk skriftlig eksamen i hovedmål, høst 2020. Vedlegget til oppgaven er tre utdrag på norsk, svensk og dansk av samme tekst fra «Pippi Langstrømpe» av Astrid Lindgren.

Oppgave 3: Resonnerende tekst

Vedlegg:

– Pippi Langstrømpe av Astrid Lindgren, utdrag på norsk, svensk og dansk

Mange ungdommer i Norge, Sverige og Danmark synes nabospråkene er vanskelige å forstå, både i skrift og tale. Skriv en resonnerende tekst der du gjør greie for noen språklige likheter og forskjeller i de vedlagte tekstene og reflekterer over hvordan nabospråkforståelsen i Skandinavia kan bli bedre.

Kommentar: Du skal bruke kunnskap om likheter og forskjeller mellom de nordiske språkene, og det skal komme tydelig fram at du bruker eksempler fra de tre tekstene.

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen begynner med bakgrunnskunnskap om hvorfor nabospråkforståelsen er dårlig mellom nordmenn, svensker og dansker. Det er nyttig informasjon til din oppgave. Ut fra denne kunnskapen er det lettere å reflektere over hvordan forståelsen kan bli bedre.

Deretter gir vi hjelp til å gjøre greie for språklige likheter og forskjeller i de tre tekstutdragene, «Pippi Langstrømpe – norsk, svensk og dansk». Vi ser både på ord, formuleringer og grammatikk.

Du får også hjelp til å reflektere over hvordan nabospråkforståelsen i Skandinavia kan bli bedre. Dette skal være hoveddelen av din resonnerende tekst. Vi gir hjelp til å reflektere over forskjellige tiltak til å styrke forståelsen mellom språkene. Og vi viser hvordan du kan bruke eksempler fra de tre utdragene av «Pippi Langstrømpe».

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Høst 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.