Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Høst 2018

Få inspirasjon til å skrive en kreativ tekst ut fra tekstene «Inte jag heller / Ikke jeg heller» og «Ord over grind». Vi gir deg god hjelp til å skrive et kåseri i norskfaget.

Oppgave 3: Kreativ tekst

Vedlegg:

- «Inte jag heller» av den svenske sangeren/låtskriveren Säkert!, fra albumet Däggdjur, 2017.
- «Ord over grind» av Halldis Moren Vesaas, fra samlingen I ein annan skog, 1955.

Skriv en kreativ tekst der du utforsker tematikken i tekstene.

Kommentar: Oppgaven åpner for ulike løsninger. Det skal komme tydelig fram at du utforsker tematikken i tekstvedleggene. Du kan vise kreativitet gjennom de innfallsvinklene du velger og måten du bruker språket på.

Innfallsvinkler til å skrive kåseri

I denne nettboken gir vi deg ideer til hva du kan komme inn på i et kåseri, som utforsker tematikken i tekstene «Inte jag heller / Ikke jeg heller» og «Ord over grind». Generelt kan det være fint å overta billedspråket til diktene, og bruke dette på en kreativ måte. Kåseriet må være kreativt og underholdende, men husk at det skal være en alvorlig kjerne bak humoren.

Opplagte innfallsvinkler til et kåseri er å fokusere på temaene om ensomhet og relasjoner og personlige grenser og personlig dybde – og skrive om dette på en ironisk måte. Relasjoner, vennskap og den personlige dybden er temaer i begge diktene, og derfor er det opplagt å utforske disse temaene i en oppgave.

De momentene som vi nevner under kan enkelt kombineres i et kåseri.

Vinkel 1:

For eksempel kan du humoristisk/ironisk skrive om en person som ikke respekterer andre sine grenser, og som tråkker over grenser om og om igjen. På den måten kan du indirekte komme inn på hva som er sunne, personlige grenser, og hvorfor det er viktig å respektere hverandres grenser i en god relasjon.

Vinkel 2:

Du kan også humoristisk/ironisk tematisere et parforhold, hvor den ene parten fullstendig dominerer og tar alle beslutninger. Det gir deg muligheten til å utforske temaet om sunne og usunne relasjoner, og om hvor viktig det er å ha respekt for hverandre i en nær relasjon.

Vinkel 3:

En tredje mulighet er å ironisk kritisere samfunnet vårt for å være altfor følsomt: Hvorfor skal vi gå så veldig inn i folks personlige følelser? Er det ikke bedre å lære folk å være sterke og robuste, så de blir til nytte for samfunnet? Og kanskje lære folk å ignorere følelser av ensomhet og å ikke passe inn hvis de oppstår? Denne innfallsvinkelen gir mulighet til å utforske temaet om hvorvidt dagens samfunnsform gjør at mange føler seg ensomme og at de ikke passer inn?

Hjelp til oppgavetypen

Kreativ tekst: Les mer om hva en kreativ tekst er her.

Trenger du hjelp til oppgavetypen kåseri? Da kan du se Studienetts veiledning:

Kåseri | Oppskrift

Formålet med denne veiledningen er at du skal få en bedre karakter i norsk skriftlig. Det hjelper vi deg med ved å gi deg en oppskrift på hvordan du løser denne oppgavetypen. Oppskriften på kåseri kan du bruke flere ganger, og du kan også ha den med deg på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 3 | Norsk hovedmål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.