Nå skal vi føkke opp klimaet igjen | Norsk hovedmål | Høst 2017

Her får du hjelp og inspirasjon til en retorisk analyse av artikkelen «Nå skal vi føkke opp klimaet igjen». Vi gir deg et sammendrag av teksten, hvor vi også ser på tekstens hovedsyn. Deretter går vi i dybden ved hjelp av analyse av språklige og retoriske virkemidler, samt bruken av appellformer. Avslutningsvis har vi skrevet en vurdering av artikkelens måte å kommunisere på.

Oppgaven er gitt til norsk hovedmålseksamen, høsten 2017.

Oppgave 3: Retorisk analyse av Nå skal vi føkke opp klimaet igjen

Formuler hovedsynet, og analyser teksten. Bruk begrep fra retorikken.

Kommentar: Du skal svare på en presis måte og bruke relevant fagspråk.

Bakgrunnskunnskap om temaet: klimaendringer

Temaet i debattartikkelen er nordmenns atferd i forhold til klimaet. 9 av 10 klimaforskere er enige om at de stigende klimaendringene vi opplever i disse dager, er menneskeskapte. Problemet ligger særlig i den store mengden drivhusgasser, spesielt CO2, som utledes i forbindelse med industriell produksjon, landbruk og transport. Drivhusgasser gjør at varme ikke kan stige opp fra jorden, og skaper dermed global oppvarming og andre forstyrrelser i klimaet. Flytrafikk er i stor grad en kilde til utleding av CO2. Fly krever mye brennstoff, og dette forbrennes i en høyde der virkningen er mer skadelig for klimaet.

Oppskrift på retorisk analyse

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på retorisk analyse som dekker alt om en slik oppgave:

Retorisk analyse

Her får du hjelp til å skrive en retorisk analyse eller en analyse av sammensatt tekst i norskfaget. Vi ser på hvordan du forbereder, strukturerer og skriver oppgaven din på en god måte. Du får også eksempler på oppgavetypene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Nå skal vi føkke opp klimaet igjen | Norsk hovedmål | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.