[0]

Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2021

Dette er vår oppgavehjelp til at tolke og sammenligne diktene «Frost» og «Naudbluss». Oppgaven stammer fra skriftlig eksamen i Norsk sidemål, våren 2021. Hovedtemaet i oppgaven er tiden under koronautbruddet i våren 2020.

Oppgaveformulering: Tolk og sammenlign

Vedlegg:
− «Naudbluss» av Frode Grytten, Vårt land, 26. mars 2020

− «Frost» av Hilde Myklebust, Kvar ein fugl, 2018, hentet fra nettsiden www.nynorsk.no/aleine-saman-korona-og-kulturen/

De vedlagte diktene ble lest av mange i forbindelse med koronautbruddet våren 2020.

Tolk og sammenlign de to tekstene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke relevant fagspråk.

Oppgavehjelpens innhold

Vi har en side om hver av de to dikte, «Frost» av Hilde Myklebust og «Naudbluss» av Frode Grytten. Du får konkret hjelp til analyse og tolkning av diktene, som du kan bruke i en sammenligning. Vi går blant annet inn på oppbygning, fortellermåte, språklige virkemidler og tematikk.

Deretter finner du en side om sammenligning av de to diktene. Her gir vi idéer til å se på likheter og forskjeller, og til å sammenligne momenter i tekstene. Du får blant annet inspirasjon til å tolke diktene i sammenheng med situasjonen under korona-nedstengningen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2021

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.