Sammenligning av personer

Her ser vi nærmere på personene i de to tekstene. Det er opplagt å sammenligne personene, fordi de to hovedpersonene følelsesmessig ligner hverandre.

Hovedpersonene blir overveldet av inntrykk

I både Sult og «T-banematrisen» er hovedpersonene veldig følsomme overfor alle mulige inntrykk. Begge hovedpersonene blir overveldet av inntrykk, og er beskrevet som isolerte individer som er plaget av negative tanker, mens folk rundt dem virker glade og sorgløse. Som fortelleren konstaterer i utdraget fra Sult:

Jeg kjente slett ikke mitt lyse sinn igjen og hadde de underligste plager på alle kanter. Jeg kunne ikke sette meg på en benk for meg selv eller røre min fot noe sted hen uten å bli overfalt av små og betydningsløse tilfeldigheter, jammerlige bagateller som trengte inn i mine forestillinger og spredte mine krefter for alle vinder. En hund som strøk forbi, en gul rose i en herres knapphull kunne sette mine tanker i vibring og oppta meg for lengre tid. Hva var det som feilte meg? (l. 15-22).

I hovedpersonens egne tanker er det altså ikke én bestemt ytre årsak til at han er i så dårlig humør. Han ser ikke den opplagte koblingen til sulten som gnager. Derfor har han vanskeligheter med å forklare hvorfor han ikke er glad som alle de andre, med mindre det altså skyldes den ekstreme følsomheten...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn