Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2018

Her får du hjelp til å tolke og sammenligne et utdrag fra romanen Sult, skrevet av Knut Hamsun, og diktet “T-banematrisen», skrevet av Fredrik Høyer. Vi legger spesielt vekt på å plassere tekstene i en kulturhistorisk sammenheng, men sammenligner også deres form og innhold på flere forskjellige måter.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, vår 2018.

Oppgave 2: Sammenlign utdrag fra Sult og «T-banematrisen»

Vedlegg:
- Utdrag fra Sult av Knut Hamsun, 1890
- «T-banematrisen» av Fredrik Høyer, fra Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning, 2016

Sammenlign de to vedlagte tekstene, og plasser dem i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om tiden tekstene er skrevet i.

Inngangsvinkler til tolkning og sammenligning

Her gir vi deg tre mulige inngangsvinkler til tolkning og sammenligning av de to tekstene:

Årsaker til individets isolasjon

I begge tekstene er hovedpersonen alene i storbyen. Det er altså mange mennesker rundt personene, men likevel er begge hovedpersonene alene med problemene sine. Hva skyldes denne isolasjonen? Er det forskjellige årsaker i de to tekstene?

Storbykulturen på 1800-tallet og i dag

Begge tekstene utspiller seg i Oslo/Kristiania, altså i en storby. Hva er det for en storbykultur som preger tekstene? Hvordan avspeiler storbybeskrivelsene de generelle kulturhistoriske sammenhengene som tekstene er en del av?

Tematisering av politiske problemer

Utdraget fra Sult viser konsekvensene av et politisk problem, nemlig fattigdom. “T-banematrisen” handler direkte om et annet politisk problem, nemlig klimaforandringene. Hvordan tematiseres de politiske problemene i de to tekstene? Hva betyr tekstenes form for deres politiske budskap?

Hjelp til oppgavetypen

Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen tolkning (tolk og sammenlign)? Se Studienetts oppskrift her:

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.