Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2018

Her får du hjelp til å tolke og sammenligne et utdrag fra romanen Sult, skrevet av Knut Hamsun, og diktet “T-banematrisen», skrevet av Fredrik Høyer. Vi legger spesielt vekt på å plassere tekstene i en kulturhistorisk sammenheng, men sammenligner også deres form og innhold på flere forskjellige måter.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, vår 2018.

Oppgave 2: Sammenlign utdrag fra Sult og «T-banematrisen»

Vedlegg:
- Utdrag fra Sult av Knut Hamsun, 1890
- «T-banematrisen» av Fredrik Høyer, fra Grønlandsūtraen – Diktsyklus ment for høytlesning, 2016

Sammenlign de to vedlagte tekstene, og plasser dem i en kulturhistorisk sammenheng.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om tiden tekstene er skrevet i.

Inngangsvinkler til tolkning og sammenligning

Her gir vi deg tre mulige inngangsvinkler til tolkning og sammenligning av de to tekstene:

Årsaker til individets isolasjon

I begge tekstene er hovedpersonen alene i storbyen. Det er altså mange mennesker rundt personene, men likevel er begge hovedpersonene alene med problemene sine. Hva skyldes denne isolasjonen? Er det forskjellige årsaker i de to tekstene?

Storbykulturen på 1800-tallet og i dag

Begge tekstene utspiller seg i Oslo/Kristiania, altså i en storby. Hva er det for en storbykultur som preger tekstene? Hvordan avspeiler storbybeskrivelsene de generelle kulturhistoriske sammenhengene som tekstene er en del av?

Tematisering av politiske problemer

Utdraget fra Sult viser konsekvensene av et politisk problem, nemlig fattigdom. “T-banematrisen” handler direkte om et annet politisk problem, nemlig klimaforandringene. Hvordan tematiseres de politiske problemene i de to tekstene? Hva betyr tekstenes form for deres politiske budskap?

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

Hjelp til Nynorsk

Har du nynorsk som sidemål? Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk sidemål | Vår 2018

[3]
Brukernes anmeldelser
  • 19.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
    Nice
  • 02.11.2021
  • 14.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg3