Hun gråter ikke

Denne oppgavehjelpen hjelper deg med å skrive en tolkning av Naja Marie Aidts novelle «Hun gråter ikke». Novellen ble utgitt i novellesamlingen Bavian i 2006.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk sidemål, høst 2019.

Oppgave 4: Tolkning

Vedlegg:
- «Hun gråter ikke» av Naja Marie Aidt, 2006

Tolk novella.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i novella og bruke relevant fagspråk.

I oppgavehjelpen viser vi deg hvordan du kan lage en grundig analyse og tolkning av novellen. Først gir vi deg et sammendrag av novellen samt en ordliste med forklaring på vanskelige ord. Så presenterer vi noen forslag til innfallsvinkler, som du kan bruke til å skape fokus i oppgaven din. Deretter kigger vi på  komposisjon, personskildringer, miljøskildringer, fortelleteknikk, språk og symboler. Til slutt samler vi en rekke av de viktigste analytiske poengene for å vise hvordan de peker på noen av novellens temaer, og mulige tolkninger.

Du får også en eksempelbesvarelse til denne oppgavetypen.

Utdrag

Synsvinkelen i novellen setter sitt preg på språket

Språket i «Hun gråter ikke» er preget av fortelleteknikken. Vi opplever det meste av handlingsforløpet i novellen gjennom synsvinkelen til Anika. Anika er et barn, og hun ser derfor verden på en annen måte enn en voksen.

Synsvinkelen påvirker språket som fremstår som umiddelbart og enkelt. Vi ser, for eksempel, umiddelbarheten når vi løper fra en scene til en annen uten forklaring eller ord som binder det sammen:

Hun hadde grått mye da de skulle dra. Spedbarnet gulpet nedover ryggen på moren. Anika skrek da faren bar henne ut. De skal besøke farmor og farfar. Moren er for trett til å bli med.

Setningene henger ikke sammen. De beskriver forskjellige scener, som Anika tenker tilbake på. Den usammenhengende måten å oppfatte og forstå verden på er typisk for et barn.

Barnet språk blir også brukt når spesielt komplekse følelser skal beskrives. I novellens vendepunkt ler mennene av Anika. Hun blir flau og forlegen, men som 3½-åring har hun fremdeles ikke et språk for disse følelsene. I stedet får vi beskrevet reaksjonen kroppen hennes har på ydmykelsen. «Det er noe som brenner i hodet og magen». Det sprer seg en brennende varme i kroppen til Anika, men hun har enda ikke ord for følelsen. Derfor må vi som lesere selv tolke beskrivelsen og tolke varmen som forlegenhet og skam.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Hun gråter ikke

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.