Oppgave 2 | Norsk sidemål | Høst 2017

Få hjelp til å skrive en resonnerende tekst om hvilke holdninger og verdier språket kan uttrykke. Oppgaven skal dra inn tekstene «Å, så vakker dialekt du snakkar» og «Om nordmenn og andre ordmenn». I notatet går vi i dybden i tekstene og oppgaven. Det er opplagt å utforme oppgaven som enten en norsk fagartikkel eller et essay. Notatet hjelper med begge deler.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk sidemål, høst 2017.

Oppgave 2: Resonnerende tekst om hvilke holdninger og verdier språket kan uttrykke

Vedlegg:
-«Å, så vakker dialekt du snakkar» av Jon Peder Vestad, fra antologien Snakk omspråk, 2008
-«Om nordmenn og andre ordmenn» av Erlend Lønnum, Språknytt 2/2017

Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over hvilke holdninger og verdier språket kan uttrykke. Bruk de vedlagte tekstene når du skriver.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker synspunkter og eksempler fra begge tekstvedleggene. Du kan også bruke andre eksempler.

Innfallsvinkler til oppgaven

Her ser vi på tre forskjellige innfallsvinkler som du kan bruke i en resonnerende tekst. En innfallsvinkel er et fokus, som kan fungere som en rød tråd i oppgaven.

En mulig innfallsvinkel til oppgaven er å fokusere på at språket ikke er verdinøytralt. Språket er ikke kun beskrivende, men vurderer også. Det er umulig å uttrykke seg på en 100 % objektiv og nøktern måte. Det ligger nesten alltid verdier og holdninger i språkbruken vår. Mange ganger er det meningen: Vi vil bevisst gi uttrykk for en bestemt holdning, eller vårt syn på et emne. Men mange ganger kommer holdninger og verdier til uttrykk uten at vi er klar over det. Språkbruken vår rommer ofte skjulte betydninger og holdninger. Dette gjelder f.eks. når vi roser andres dialekter, eller uttaler oss humoristisk om et talemål.

Du kan bruke forholdet mellom norske dialekter som inngangsvinkel i oppgaven. Du kan fokusere på hvilke verdier og holdninger vi uttrykker med dialekten vår, og når vi kritiserer, roser eller tuller med andres talemål. Det kan være et maktforhold mellom dialekter. Brukere av oslomål kan føle seg hevet over folk som snakker en vestlandsk dialekt. Majoriteten kan oppfatte deres talemål som det riktige, og andre dialekter som ”rare”. Kanskje kan også forholdet gå den andre veien. I tillegg bruker vi dialekten vår til å definere vår egen språklige ’inngruppe’, og ta avstand fra andre grupper i samfunnet med ”rare” dialekter.

Du kan også bruke spørsmålet om det mannsdominerende språket som innfallsvinkel. Når vi bruker ord som f.eks. ”nordmann” og ”formann” ligger det en skjult vurdering av kjønnene i denne språkbruken. Det er mannsord som indirekte uttrykker at ’riktige’ norske er menn, og ’riktige’ ledere er menn. Det ligger altså skjulte holdninger til kjønnene gjemt i språket. Du kan fokusere på om det er viktig å gjøre opp med denne formen for språklig ulikhet ved å innføre alternative ord som f.eks. ”nordkvinne” og ”forkvinne”.

Hjelp til oppgavetypene

Det kan være opplagt å utforme oppgaven som enten et essay eller en norsk fagartikkel, som er to typer resonnerende tekster.

Artikkel: Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen norsk fagartikkel? Se Studienetts oppskrift her:

Artikkel | Oppskrift

Å skrive en artikkel i norsk trenger ikke å være så veldig vanskelig. Hvis du vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, er dette en oppgavetype som du fort kan mestre.

Essay i norsk: Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving av oppgavetypen essay? Se Studienetts oppskrift her:

Essay | Oppskrift

Å skrive et essay i norsk trenger ikke være så veldig vanskelig. Hvis du bare vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, kan du fort komme til å mestre denne sjangeren og oppgavetypen. Essayet er normalt en populær oppgavetype i norskfaget og du kan ofte støte på dem på tentamener, skrivedager og eksamen i norsk.

Hjelp til Nynorsk

Mange elever sliter med nynorsken, derfor har Studienett utarbeidet en Nynorsk Grammatikk Guide som gir deg all hjelpen du trenger i nynorsk.

Nynorsk grammatikk

Denne veiledningen til nynorsk grammatikk gir deg på en enkel og forståelig måte en komplett innføring i nynorsk som sidemål. Den tar for seg både grammatikk, ordvalg og setningsbygning, i tillegg til å forklare hvordan du kan få best mulig utbytte av ordlisten og andre hjelpemidler.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk sidemål | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.