Vi sitter fast i et hierarki der menn rangeres høyere enn kvinner. Pass på ordene dine!

På denne siden ser vi på teksten «Vi sitter fast i et hierarki der menn rangeres høyere enn kvinner. Pass på ordene dine!» av forfatter og språkforsker Helene Uri. Teksten er et utdrag fra en kronikk som ble utgitt i Aftenposten 8. mars 2020. I oppgavehjelpen henviser vi heretter til teksten «Vi sitter fast i et hierarki...». 

Vi gir først et sammendrag og så peker vi på opplagte momenter i teksten som du kan bruke i din resonnerende tekst. 

Sammendrag

Teksten handler om at det er et hierarki i samfunnet vårt, hvor menn står høyere enn kvinner. Dette hierarkiet avspeiles i hverdagsspråket vårt, som generelt setter menn i et mer positivt lys enn kvinner. Skal hierarkiet endres, er vi nødt til å være oppmerksomme på hvilke ord vi bruker. 

Som eksempel peker Uri på helsesykepleierstudiet, som fikk tre ganger så mange mannlige søkere da man...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn