Språk er makt

På denne siden gjennomgår vi teksten «Språk er makt» av Kjell Ivar Vannebo. Teksten er et utdrag av Vannebos leder i Språknytt nr. 3, 4/2004. Først gir vi et sammendrag av teksten, og så peker vi på opplagte momenter du kan bruke i din resonnerende tekst.

Merk: Teksten skal fungere som utgangspunkt for din refleksjon. Du skal derfor bruke momenter fra teksten i din oppgave.

Sammendrag

I utdraget fra artikkelen forklarer språkforsker Kjell Ivan Vannebo at stridigheter om det norske språk også er stridigheter om maktforhold. Han gir flere eksempler på hvor den språklige kampen om makt foregår, bl.a. mellom sosiale og regionale grupper, mellom forskjellige kjønn og mellom eksperter og alminnelige nordmenn.

Til slutt forklarer Vannebo at språket har makt fordi det er med på å definere hva vi synes er viktig og riktig i samfunnet. 

Momenter til resonnerende tekst

Utdraget fra Kjell Ivan Vannebos tekst inneholder flere interessante momenter å reflektere over. Her ser vi på noen av de mest opplagte momentene som du kan bruke i din resonnerende tekst. Du kan få mer inspirasjon til hvordan noen av momentene kan brukes på siden om refleksjon over sammenhengen mellom språk og makt

Vannebo ser en sammenheng mellom språk og makt

Vannebo mener at det er en sammenheng mellom språk og makt. Denne holdningen uttrykker han allerede i første linje, hvor han forklarer at den norske språkstriden kan «sjåast på som ein kamp om makt». Ifølge Vannebo kan vi altså se en forbindelse mellom våre strider om det norske språk og strider om norske maktf...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn