Refleksjon over sammenhengen mellom språk og makt

På denne siden gir vi inspirasjon til hvordan du kan skrive en refleksjon over sammenhengen mellom språk og makt. Vi tar utgangspunkt i Kjell Ivan Vannebos tekst «Språk er makt» og bruker eksempler fra de andre vedleggene i oppgaven. 

Hvis du trenger mer inspirasjon, kan du finne flere momenter til oppgaven på tekstenes separate sider i webboken.

Merk at du skal bruke Vannebos tekst «Språk er makt» som utgangspunkt, samt eksempler fra minst to andre vedlegg.

Hvordan er våre språkstrider kamper om makt?

Kjell Ivan Vannebo mener at våre strider om det norske språket er uttrykk for en konstant kamp om makt. I din resonnerende tekst kan du derfor reflektere over hvordan våre stridigheter om språk er uttrykk for maktkamper. 

Du kan ta utgangspunkt i noen av de eksemplene Vannebo gir i artikkelen sin, og f.eks. se på hvordan strider om språk mellom forskjellige regionale og sosiale grupper, mellom majoriteter og minoriteter og mellom eksperter og lekfolk blir til maktkamper.

Strider om skriftspråket kan være en kamp om makt

Skriftspråket vårt er ett av de stedene hvor vi kanskje oftest har kjempet og stadig kjemper om makt. På 1800-tallet debatterte vi bl.a. hvordan vi skulle forholde oss til det danske skriftspråket

Denne debatten handlet om makt, fordi språket også var en markering av vår nasjons status. Noen følte at statusen vår ville være sterkest hvis vi bevarte båndet til Danmark med et dansk skriftspråk. Andre følte at et mer særnorsk språk ville markere og styrke vår status som mektig og selvstendig nasjon. 

I d...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn