det främmande språket

Her hjelper vi deg med diktet «det främmande språket» av den samiske dikteren Thomas Marainen fra Sverige. 

Vi gir først et sammendrag av diktet, og deretter utpeker vi noen momenter du kan bruke i oppgaven din. 

Sammendrag

«det främmande språket» er et dikt om et samisk lyrisk jegs forhold til et fremmedspråk vi kan forstå som svensk. 

Diktet beskriver de vanskelighetene samene har med det fremmede, svenske språket. Språket føles vanskelig og smertefullt å uttale, og det samiske jeg kan ikke finne den naturlige, språklige flyen. Omvendt er det samiske morsmålet velkjent og trygt. Det ligger jeg-ets hjerte nært. 

Momenter til resonnerende tekst

Her gjennomgår vi noen interessante momenter fra «det främmande språket» som du kan bruke i din resonnerende tekst. Du kan få inspirasjon til hvordan noen av momentene kan brukes på siden om refleksjon over sammenhengen mellom språk og makt

Noen språk er mer mektige enn andre

Diktet viser at noen språk er mer mektige enn andre. Det vil si at det finnes et språklig makthierarki. 

I diktet føler samen s...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn