Arbeidsspørsmål

Her får du noen arbeidsspørsmål som du kan bruke i ditt arbeid med din resonnerende tekst om sammenhengen mellom språk og makt. 

Bruk spørsmålene til inspirasjon og refleksjon. I webboken gir vi noen mulige svar, men de utgjør ikke den eneste gyldige sannheten. I en resonnerende tekst er det mange mulige måter å besvare oppgaven på. 

Spørsmål til «Språk er makt»

  • Er det sammenheng mellom språk og makt, ifølge Vannebo? 
  • Hvilke eksempler gir Vannebo på samfunnsgrupper som kan strides om makt gjennom språk? På hvilken måte kan gruppene få eller miste makt gjennom språket?
  • Hva mener Vannebo med at språket har betydning for hva vi ser som «relevant eller irrelevant, som korrekt eller feil»? 
  • Hvordan kan den norske språkstriden oppfattes som en kamp om makt?
  • Kan du komme på eksempler fra din egen hverdag hvor språket påvirker unges syn på hva som er høy eller lav verdi? Eller korrekt eller feil? Tenk f.eks. på
...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn