Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Vår 2021

Her hjelper vi deg med å skrive en resonnerende tekst om sammenhengen mellom språk og makt. Oppgaven ble gitt til Norsk skriftlig eksamen i hovedmål, våren 2021.

Oppgave 2: Resonnerende tekst om sammenheng mellom språk og makt

Vedlegg:

- «Språk og makt» av Kjell Ivar Vannebo, utdrag fra leder i Språknytt 3–4/2004
- «Vi sitter fast i et hierarki der menn rangeres høyere enn kvinner. Pass på ordene dine!» av Helene Uri, kronikk i Aftenposten 8. mars 2020
- «det främmande språket» av Thomas Marainen, fra den tospråklige antologien Viidát: divttat Sámis / Vidd: dikter från Sápmi, 2006
- Og av Verónica Salinas, 2016, utdrag

De vedlagte tekstene viser at måten språk blir brukt på, kan gi makt, men det kan også føre til maktesløshet.

Ta utgangspunkt i teksten av Kjell Ivar Vannebo, og skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over sammenhengen mellom språk og makt. Bruk eksempler fra minst to av de andre vedleggene.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker de vedlagte tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. Du skal bruke relevant kunnskap og vise evne til refleksjon.

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen er bygget opp slik at vi først gir arbeidsspørsmål til tekstene, som du kan bruke til selv å komme i gang med arbeidet med tekstene og din resonnerende tekst. 

Deretter gjennomgår vi de fire tekstene som du kan bruke i besvarelsen din. Først ser vi på «Språk og makt» av Kjell Ivar Vannebo, som du skal bruke i oppgaven din. 

Deretter gjennomgår vi «Vi sitter fast i et hierarki der menn rangeres høyere enn kvinner. Pass på ordene dine» av Helene Uri, «det främmande språket» av Thomas Marainen og et utdrag fra romanen Og av Verónica Salinas. For hver tekst gir vi et sammendrag og ser på momenter som du kan inkludere i din refleksjon. 

Til sist gir vi idéer og inspirasjon til hvordan du kan reflektere over emnet «språk og makt» ved hjelp av tekstene.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Vår 2021

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.