Drøfting

På denne siden gir vi deg veiledning til hvordan du kan drøfte om det har noen verdi å kjempe for å beholde dialektene i Norge. Vi innlemmer underveis kunnskap om talemål og talemålsutvikling. 

Husk at drøftingen din skal slutte med at du tar stilling til emnet. Det vil si at du tar standpunkt på bakgrunn av drøftingen du gjør i oppgaven. 

Bør vi kjempe for å bevare dialektene våre? 

I den resonnerende teksten din kan du drøfte om vi bør kjempe for å bevare dialektene våre. Du kan her drøfte sentraliseringen som skjer når stadig flere små bygdemål forsvinner til fordel for bymål og regionale mål. Det er klokt å ta utgangspunkt i Fridtuns syn på talemålsutviklingen, som blant annet består i at man må ta aktivt stilling for å bevare dialektene, samt i at dialektene er truet av språklig utflating. 

På den ene siden kan man argumentere for at det er helt naturlig at talemålsutviklingen beveger seg mot en større ensretting og utjevning. Fler og fler flytter til byene, og vi er mer i kontakt med hverandre på kryss og tvers av landet enn noensinne tidligere. Det er...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn