Bakgrunnskunnskap

På denne siden får du bakgrunnskunnskap om talemål og talemålsutvikling i Norge. Du kan bruke bakgrunnskunnskapen i den resonnerende teksten din om talemålsutvikling. 

Talemålet vårt påvirkes av forskjellige faktorer

Talemålet vårt preges av ulike faktorer. Når vi kommuniserer med hverandre på norsk, har språket vårt noen trekk som gjør at vi kjenner det igjen som enten en østnorsk, vestnorsk, trøndersk eller nordnorsk dialekt. De språklige forskjellene avgjøres av den geografiske beliggenheten, og derfor kaller man gjerne disse for geolekter. Dette ordet har samme betydning som dialekter i tradisjonell forstand.

Man kan også bestemme en talemålsvariant ut fra den sosiale forskjellen mellom folk, som for eksempel mellom arbeiderklassen og samfunnseliten. Denne typen talemålsvarianter kaller vi for sosiolekter.

En annen talemålsvariant er den som bestemmes av en persons etniske bakgrunn. Vi bruker begrepet multietnolekt om det muntlige språket som personer med minoritetsbakgrunn snakker i Norge. Det finnes også andre begreper som m...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn