To modernistiske dikt | Norsk hovedmål | Vår 2019

Her får du hjelp til å sammenligne de to diktene «Aldri før» av Rolf Jacobsen (1985) og «(mayday)» av Lars Saabye Christensen (1993). Vi analyserer og sammenligner tekstenes motiver, oppbygning, form, virkemidler og temaer. Deretter redegjør vi for tekstenes modernistiske trekk. Her får du også bakgrunnsinformasjon om hva som kjennetegner den modernistiske tradisjonen.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, vår 2019

Oppgave 2

Vedlegg:

  • «Aldri før» av Rolf Jacobsen, 1985
  • «(mayday)» av Lars Saabye Christensen, 1993

Sammenlign de to diktene, og gjør greie for modernistiske trekk i dem.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de to tekstene og bruke relevant fagspråk. Du skal vise kunnskap om den modernistiske tradisjonen.

 

Utdrag

Under finner du et utdrag av opgavehjelpen:

Subjektive inntrykk og følelser er i sentrum

Både «Aldrig før» og «(mayday)» har det moderne samfunn og teknologien som motiv. De prøver likevel ikke å skape en objektiv og faktuell beskrivelse av motivet. I stedet ser de på hva det moderne samfunnet og teknologien gjør med menneskets følelser. De har altså en indre synsvinkel på motivet i stedet for en ytre.

Vi ser det i Jacobsens søkelys på menneskets følelser. Han beskriver for eksempel at teknologien gjør«hjertene [...] mørkredde av angst» og at massemediene formår «å trekke tankene bort og gjøre os ufarlige.» Han har altså fokus på hvordan vi reagerer følelsesmessig på det moderne. Han snakker også om en lengsel etter «menneskestemme», «sannhet» og «hjertevarme». Det å lengte etter noe er en sterk følelse i menneskets liv.

Hos Saabye er fortellerstemmens inntrykk og følelser også sentrale.  Saabye skriver «så mange menn med mobiltelefon / har jeg aldri sett», og fortsetter med at skrive om hva jeget tenker om inntrykket. Diktets jeg tar altså utgangspunkt i sine egne konkrete inntrykk og tanker om den, som, for eksempel, at jeget ser for seg at mobiltelefonene er teddybjørner.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

To modernistiske dikt | Norsk hovedmål | Vår 2019

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 04.02.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 14.12.2020
    Skrevet av Elev på Vg3