Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2020

Denne nettboken er Studienetts hjelp til å skrive en kreativ tekst om ulike syn på rikdom. Oppgaven ble gitt til skriftlig hovedmålseksamen i Norsk høsten 2020.

Oppgave 2: Kreativ tekst

Vedlegg:

– Utdrag fra «Hugen til rikdom» av Ivar Aasen, 1875

– Utdrag fra episode 8 av tv-serien Exit, «Det var meg», 2019

De vedlagte tekstene handler om ulike syn på rikdom. Skriv en kreativ tekst der du utforsker denne tematikken. Bruk eksempler fra de vedlagte tekstene.

Kommentar: Oppgaven åpner for ulike løsninger. Det skal komme fram at du bruker tekstvedleggene, men du kan bruke dem på ulike måter. Du kan vise kreativitet gjennom innfallsvinklene du velger, og måten du bruker språket på.

Oppgavehjelpen

Vi har en side med hjelp til «Hugen til rikdom». Du får et sammendrag av teksten, og vi gir hjelp til å skrive et eventyr, fordi diktet er opplagt som inspirasjon til denne typen kreativ tekst. Vi drar også inn noen momenter fra det andre tekstvedlegget. 

Deretter gir vi hjelp til tekstutdraget fra tv-serien «Exit». Du får inspirasjon til hvordan du kan bruke teksten som utgangspunkt til å skrive et kåseri eller et kreativt essay. Vi bruker også momenter fra diktet i hjelpen.

Utdrag 

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen:

Inspirasjon fra «Hugen til rikdom»

Strofe 1

  • Inspirasjon til kåseri med en ironisk tone: Noe av det beste ved å være rik, er at man ikke trenger å røre en finger. Man har tjenestefolk til å gjøre alt det kjedelige arbeidet, og man kan bare drive dank og ha det gøy. Man får automatisk mange venner, fordi man har råd til å kjøpe seg inn i vennekretser med flotte gaver.
  • Inspirasjon til et kreativt essay: Du kan leke med tanken om å «vera ein stormann lik». Er det et sunt og konstruktivt mål med rikdom, at man vil stige i sosial status og leve et overklasseliv? Eller er det bedre å fortsette med å leve et mer alminnelig liv?

Strofe 2

  • Inspirasjon til kåseri med en ironisk tone: Det er fett å reise til storbyene og møte andre rike og smarte, og utveksler ideer som man kan ta med seg hjem. F.eks. hvordan ens nye luksushus skal se ut. Man oppdager ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.