Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2019

Denne oppgavehjelpen gir hjelp og inspirasjon til å tolke og sammenligne diktene «Hvor hadde vi det fra?» av Kolbein Falkeid og «Reise seg» av Marie Takvam. Vi analyserer tekstene grundig, og viser hvilke momenter som kan være relevant å fremheve i en tolkning og sammenligning.

Oppgaven ble gitt til eksamen i norsk hovedmål, høst 2019.

Oppgave 2 - Tolk og sammenlign diktene

Vedlegg:

-  «Hvor hadde vi det fra?» av Kolbein Falkeid, fra diktsamlinga Robinson, 1981
-  «Reise seg» av Marie Takvam, fra diktsamlinga Falle og reise seg att, 1980

Tolk og sammenlign de to diktene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i de vedlagte diktene. Du skal bruke relevant fagspråk og konkrete eksempler fra tekstene.

På neste side presenterer vi to mulige innfallsvinkler som kan skape sammenheng i oppgaven din. Så kikker vi på tekstene hver for seg, så vi får oversikt over deres interessante momenter før vi sammenligner dem. Det betyr altså at vi først analyserer «Hvor hadde vi det fra?», og deretter analyserer vi «Reise seg». Til slutt viser vi hvilke likheter og forskjeller som kan være interessante å sammenligne.

Utdrag

Diktene er bygd opp omkring metaforer

Begge diktene er bygd på metaforer. Det vil si at metaforene er sentrale for å forstå diktene. Metaforene i «Hvor hadde vi det fra?» bygger på hverdagsmotiver, for eksempel «mursteinene var firkantede ballonger / som føk på plass av seg selv». Linjene danner et språklig bilde av gjenstander som vi kjenner igjen fra hverdagen.

Metaforene i «Reise seg» bygger på mere ekstreme, ugjenkjennelige motiver. For eksempel er «lepper / som løynde hoggtenner» som gnager «nær inntil døden», langt fra en gjenkjennelig hverdag. Bildet står i stor kontrast til de metaforene vi finner i «Hvor hadde vi det fra?».

I begge diktene er metaforene viktige virkemidler. De gjør det mulig for det lyriske jeg å uttrykke noen mer generelle og allmenne idéer som spesifikke, språklige bilder. Det enkelte språklige bildet er et bilde på en større problematikk, ide eller et poeng i diktene. I «Hvor hadde vi det fra?» er bygge-metaforene for eksempel bilder på de naive forestillingene vi gjør oss om å bygge opp en tilværelse. Vi tror at det blir lett. At alt faller på plass som murstein som svever på plass i en konstruksjon, som ballonger. Men livet er mye vanskeligere enn det. Alle brikker havner ikke på plass av seg selv. Det idylliske bildet understreker derfor det urealistiske i å anse livet som et problemfritt byggeprosjekt.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2019

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 16.12.2021
    Skrevet av Elev på Vg2
  • 07.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg2