Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2018

Her får du hjelp og inspirasjon til å tolke og sammenligne diktene «Ord over grind» og «Inte jag heller» (Ikke jeg heller). Vi går i dybden av tekstene og analyserer form, oppbygning, virkemidler og temaer. Du får også forskjellige innspill til hva du kan komme inn på i en sammenligning.

Oppgave 2: Tolk og sammenlign Inte jag heller og Ord over grind

Vedlegg:

- «Inte jag heller» av den svenske sangeren/låtskriveren Säkert! (Annika Norlin) fra albumet Däggdjur, 2017.
- «Ord over grind» av Halldis Moren Vesaas, fra samlingen I ein annan skog, 1955.

Tolk og sammenlign de to tekstene.
Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke relevant fagspråk.

Innfallsvinkler til tolkning

Når du skriver en sammenligning, bør du prøve å skape en rød tråd i besvarelsen din. Derfor bør du finne en innfallsvinkel som kan skape sammenheng i arbeidet ditt med tekstene, og som kan gjøre det mulig å skape perspektiv mellom dem. 

Innfallsvinkel 1: Relasjoner, nærhet og avstand

En opplagt innfallsvinkel er å fokusere på relasjoner, fordi dette er et sentralt tema i begge de to diktene. Du kan blant annet se på hvilke forskjellige relasjoner som beskrives i tekstene, og hva som gjør disse relasjonene gode eller dårligere. Du kan også fokusere på hvordan diktene beskriver sammenhengen mellom individets jeg-følelse og relasjonen til andre. Det kan også være interessant å se på hvordan diktene tar opp nærhet og avstand i mellommenneskelige forhold. Mens det ene diktet uttrykker en dyp lengsel etter nærhet, fremstiller det andre diktet balansen mellom nærhet og avstand som det ideelle i en relasjon.

Innfallsvinkel 2: Individet og det indre jeg

En annen mulig vinkel er å fokusere på individet, og hvordan dikterjegerne fremstilles i de to tekstene. Her kan du se nærmere på hvordan individene forholder seg til seg selv og sine indre jeg. - Er de i balanse? - Eller sliter de med vanskelige følelser som for eksempel ensomhet, og det å ikke passe inn? - Og hva er årsakene til dette, ifølge tekstene? Igjen kan du komme inn på hvordan diktene beskriver sammenhengen mellom individets relasjon til seg selv og relasjonene til andre.

Vær oppmerksom på at det er fullt mulig å kombinere disse to innfallsvinklene.

Oppskrift på sammenligningsoppgave

I tillegg har Studienett laget en oppskrift på en sammenligningsoppgave som dekker alt du kan komme inn på i en slik analyse. Se oppskriften her:

Sammenligning

Her får du hjelp til å skrive oppgavetypen sammenlign i norsk. Vi ser på hvordan du kan forberede og skrive teksten din, og du får også et eksempel med kommentarer til denne oppgavetypen. Sammenligningsoppgaver inngår nesten alltid i eksamenssettene ved terminsprøver og heldagsprøver i norsk på vgs. Oppgavesjangeren kan også hete tolk og sammenlign.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2018

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.