Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2017

Her får du inspirasjon til oppgaven om å skrive en kreativ tekst ut fra diktet ”Medan lyset kjem” av Rønnaug Kleiva. Oppgaven kan utformes som et kåseri eller et kreativt essay. Notatet er en hjelpende hånd til å komme i gang med oppgaven, uansett om du vil skrive et essay eller et kåseri.

Oppgaven er gitt til eksamen i norsk hovedmål, høst 2017.

Oppgave 2: Kreativ tekst, Medan Lyset kjem

Skriv en kreativ tekst der du utforsker tematikken i en eller flere deler av det vedlagte diktet. Bruk eksempler eller ideer fra diktet når du skriver.

Kommentar: Denne oppgaven åpner for ulike løsninger, men det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker eksempler eller ideer fra tekstvedlegget. Du kan vise kreativitet i de innfallsvinklene og perspektivene du velger, og måten du bruker språket på.

Innfallsvinkler til oppgaven

Her ser vi på innfallsvinkler du kan bruke i en kreativ tekst, enten essay eller kåseri. En innfallsvinkel er et tematisk fokus, som kan fungere som en rød råd i oppgaven.

I et essay kan du reflektere over årsakene og konsekvensene til klimaendringene, og sammenhengen mellom Norge og resten av verden. I hvilken grad er vi med på å skape klimaproblemer, og kan vi være med på å løse dem? Hvordan løser vi det når konsekvenser som luftforurensing rammer landet vårt? Hvordan er sammenhengen mellom økonomisk vekst og klimaproblemer? 

Hvis du velger å lage et essay, skal du huske å skrive det på en kreativ måte. Det kan du f.eks. gjøre ved å dra inn ordspill og kreative eksempler.

I et kåseri kan du velge en ironisk innfallsvinkel hvor du beskriver hvordan klimaendringene er til nytte for Norge. Blant annet fordi været blir varmere, og fordi Oljefondet tjener penger når verdens land bruker olje. Med ironien kan du få noen av de fremtidige konsekvensene av klimaendringene frem. En annen mulighet er å beskrive et nytt Norge, hvor vi alle sammen blir veldig engasjert i å beskytte klimaet, men hvor økonomien av den grunn går dårlig. På den måten kan du få noen av de bakenforliggende problemstillingene ved emnet frem. 

Husk at det må være en alvor i ironien, humoren og overdrivelsene i et kåseri.

Hjelp til oppgavetypene

Essay i norsk: Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving? Se Studienetts oppskrift her:

Essay | Oppskrift

Å skrive et essay i norsk trenger ikke være så veldig vanskelig. Hvis du bare vet hva du skal se etter og hvordan du skal gå frem, kan du fort komme til å mestre denne sjangeren og oppgavetypen. Essayet er normalt en populær oppgavetype i norskfaget og du kan ofte støte på dem på tentamener, skrivedager og eksamen i norsk.

Kåseri: Har du behov for hjelp til oppbygging og skriving? Se Studienetts oppskrift her:

Kåseri | Oppskrift

Formålet med denne veiledningen er at du skal få en bedre karakter i norsk skriftlig. Det hjelper vi deg med ved å gi deg en oppskrift på hvordan du løser denne oppgavetypen. Oppskriften på kåseri kan du bruke flere ganger, og du kan også ha den med deg på eksamen.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk hovedmål | Høst 2017

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.