Oppgave 2 | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2021

Denne oppgavehjelpen gir inspirasjon og idéer til en resonnerende tekst om sammenhengen mellom språk, makt og avmakt. Teksten ble gitt til eksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge, våren 2021.

Oppgave 2: Resonnerende tekst om språk, makt og avmakt

Tekster:
– «Det brente seg fast» av Mari Boine, side 3
– Fortale til Norsk grammatikk av Ivar Aasen, side 9
Og av Verónica Salinas, side 4
– «Norwegian Wood», intervju med Richard Wood, side 8

De vedlagte tekstene handler på ulike måter om språk, makt og avmakt. Skriv en resonnerende tekst der du reflekterer over sammenhengen mellom språk, makt og avmakt. Bruk eksempler fra minst tre av tekstvedleggene.

Kommentar: Det skal komme tydelig fram av svaret ditt at du bruker de vedlagte tekstene, men du kan velge hva du vil legge mest vekt på. Du kan bruke egne erfaringer og kunnskap om språk i andre land du kjenner til.

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen vår hjelper deg godt i gang med arbeidet med den resonnerende teksten din.

 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 2 | Norsk, språklige minoriteter med kort botid | Vår 2021

[4]
Brukernes anmeldelser
  • 22.01.2023
  • 11.01.2022
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 15.12.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
  • 22.11.2021
    Skrevet av Elev på Vg3