Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2021

I denne oppgavehjelpen får du idéer og inspirasjon til hvordan du kan skrive en resonnerende tekst ut fra to tekster som stammer fra tiden under andre verdenskrig: «Vi selv og våre hjem» fra 1940 og «Vinternetter» fra 1942. Oppgaven ble gitt til Norsk skriftlig eksamen i sidemål, våren 2021.

Oppgaveformulering: Resonnerende tekst

Vedlegg:
− «Vi selv og våre hjem», utdrag fra en tale av Jacob Stenersen Worm-Müller, juni 1940

− «Vinternetter» av Tarjei Vesaas, i Norsk Tidend, 1942

De vedlagte tekstene ble skrevet under andre verdenskrig. Skriv en resonnerende tekst der du gjør greie for hva du mener er hovedbudskapet i tekstene, og drøfter om tekstene er relevante i dag.

Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du begrunne hva du mener er hovedbudskapet i tekstene. I den andre delen skal du drøfte om tekstene kan ha betydning for mennesker i dag. Bruk eksempler fra vedleggene når du skriver.

Oppgavehjelpens innhold

Oppgavehjelpen inneholder følgende sider med hjelp til den resonnerende teksten:

Du får en side med litt bakgrunnskunnskap om Norge under andre verdenskrig. Vi fokuserer på de momentene som er særlig relevante for tekstvedleggene i oppgaven.

Vi har en side med arbeidsspørsmål som du kan bruke til selv å komme i gang med arbeidet med tekstene og din resonnerende tekst. 

Deretter får du to sider som gir hjelp til hver av tekstene i oppgaven: «Vi selv og våre hjem» av Jacob Stenersen og «Vinternetter» av Tarjei Vesaas
Vi forklarer kort om den historiske sammenhengen til tekstene, og vi gir et sammendrag. Deretter ser vi på tekstenes hovedbudskaper, og vi fremhever momenter som kan brukes i en drøfting av om de er relevante i dag.

På siden om hovedbudskapet i tekstene sammenfatter vi et forslag til hva tekstenes sentrale budskaper kan være til det norske folk under okkupasjonen.

På siden om drøfting av tekstenes relevans i dag går vi i dybden med idéer til drøftingen din. Vi ser både på hvordan tekstene kan ha betydning som historiske vitnesbyrd om okkupasjonen, og hvordan tekstenes temaer kan være relevante for oss i dag.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2021

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.05.2022
    Skrevet av Elev på Vg3