Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2020

Denne nettboken er Studienetts hjelp til oppgaven om å sammenligne tekstene «Vær utålmodig menneske!» av Inger Hagerup og «Bodskapen min til dykk er at vi følgjer med på kva de gjer» av Greta Thunberg. Oppgaven er gitt til eksamen i Norsk sidemål, våren 2020.

Oppgave 1: Sammenligning

Vedlegg:

– «Vær utålmodig menneske!» av Inger Hagerup, 1947
– «Bodskapen min til dykk er at vi følgjer med på kva de gjer» utdrag fra Greta Thunbergs tale til stats- og regjeringssjefer på klimatopmøtet i FN 23.09.2019. 

De vedlagte tekstene er skrevet med over 70 års mellomrom, men både diktet og talen viser et klart samfunnsengasjement.

Sammenlign de to tekstene.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke relevant fagspråk.

Først kommer et sammendrag og en kort analyse av «Vær utålmodig menneske!» og «Bodskapen min til dykk er at vi følgjer med på kva de gjer» hver for seg. Disse sidene er fine å bruke for å forstå og få overblikk over tekstene, så det blir enklere for deg å sammenligne dem.

Deretter ser vi grundig på sammenligning av de to tekstene. Vi forklarer hvilke momenter som kan være fine å sammenligne, og hvilke forskjeller og likheter tekstene har. Vi kommer både inn på sjangertrekk, språklige virkemidler, tematikk og budskap.

Utdrag 

Her kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Gjentagelser og utropstegn er brukt på delvis lignende vis

Begge tekstene bruker gjentagelser og utropstegn og på delvis like måter. I talen brukes disse virkemidlene først og fremst til å slå budskapene fast for mottagerne. «Korleis vågar de!», siger Greta Thunberg både i linje 4, 10 og 11. Med gjentagelsen og utropstegnet viser hun tydelig at hun er sint og har forakt for politikernes handlemåte. Hun er sint for at de kommer til de unge for å finne håp (l. 4), og hun har forakt for at de fokuserer på økonomisk vekst i stedet for ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.