Det ligger i vår natur og Intervju med Are Kalvø

Her får du inspirasjon til å drøfte hvilke funksjoner naturen kan ha i forestillingene våre om det norske, ut ifra tekstene «Det ligger i vår natur» (annonse for Den Norske Turistforening) og «Intervju med Are Kalvø».

Fjellturer som noe typisk norsk?

Det er en vanlig forestilling at det å reise til fjells eller ut i villmarken, og generelt tilbringe mye tid i naturen, er et spesifikt kjennetegn på nordmenn. Denne forestillingen kommer tydelig til uttrykk i annonsen for Den Norske Turistforening, der det heter: «Å oppsøke naturen har alltid ligget i vår natur». I «Intervju med Are Kalvø» finner vi derimot synspunktet at dette med å dra på fjelltur, slett ikke er noe spesielt for nordmenn. I oppgaven din kan du drøfte de motstridende holdningene som kommer frem i tekstvedleggene.

Inspirasjon til en resonnerende tekst

I en resonnerende tekst kan du reflektere over hvordan fjellturer og det å være glad i naturen kan oppfattes som noe som er særegent norsk, samt hvilken funksjon naturen har i denne forestillingen om det norske. Du kan også drøfte om Are Kalvø har rett i at fjellturer slett ikke er noe som er spesielt for nordm...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn