Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2019

Her får du hjelp til å skrive en resonnerende tekst om hvilke funksjoner naturen kan ha i forestillingene våre om det norske. Oppgaven skal ta utgangspunkt i maleriet Brudeferd i Hardanger, annonsen «Det ligger i vår natur» og et tekstutdrag fra et intervju med Are Kalvø.

I denne nettboken går vi i dybden på hvordan du kan drøfte temaet, og vi gir deg inspirasjon til hvordan du kan bruke tekstvedleggende i oppgaven. Du får også et sammendrag av tekstvedleggene og et overblikk over naturens funksjon i dem.

I tillegg får du hjelp til å finne en innfallsvinkel til oppgaven, og du får bakgrunnskunnskap om temaet som er hvilke funksjoner naturen kan ha i forestillingene om det norske.

Oppgave 1: Resonnerende tekst

Vedlegg:

– «Brudeferd i Hardanger», maleri fra 1848
– «Det ligger i vår natur», annonse for Den Norske Turistforening fra matprodusenten Gilde, 2018
– Utdrag fra et intervju med Are Kalvø i tv-programmet Lindmo, 21.09.2018

Skriv en resonnerende tekst der du drøfter hvilke funksjoner naturen kan ha i forestillingene våre om det norske. Bruk eksempler fra alle de tre vedleggene.

Kommentar: Du skal bruke vedleggene, og du kan også bruke andre eksempler og tekster du kjenner til.

Utdrag

Under får du et utdrag av oppgavehjelpen:

Naturen gir dybde til den norske folkesjelen

Fra romantikken på 1800-tallet stammer forestillingen om at det finnes en spesiell ånd i naturen. Ifølge denne tankegangen er naturen ikke kun noe fysisk, men den inneholder noe åndelig som har forbindelse med det guddommelige. I naturen kan mennesker få kontakt med det guddommelige ved å fornemme ånden i naturen.

I nasjonalromantikken var det i tillegg en forestilling om at et folk har en spesiell folkesjel, som har forbindelse til ånden i naturen og det guddommelige. Forestillingen var at det norske folket ikke bare er en samling av mennesker som tilfeldigvis snakker samme språk og bor i det samme området. Alle nordmenn har del i denne folkesjelen som er spesiell for nettopp det norske folket. Denne norske folkesjelen stammer delvis fra den spesielle ånden som finnes i den norske naturen. På den måten er det en veldig tett og dyp forbindelse mellom det norske folket og den norske naturen. I denne forestillingen om det norske fungerer naturen som noe åndelig som bidrar til å gi konseptet norskhet en dypere betydning og verdi.

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk sidemål | Vår 2019

[2]
Brukernes anmeldelser
  • 29.11.2021
    Skrevet av Elev på Vg3
    Så bra
  • 28.05.2021
    Skrevet av Elev på Vg2
    Veldig bra