Oppgave 1 | Norsk sidemål | Høst 2020

I denne oppgavehjelpen gir vi hjelp til hvordan du kan sammenlikne utdraget fra «Med berre nevane. Eit forsvar for praktisk arbeid» av Siri Helle og annonsen «Vil noko meir» av Norges Handelshøyskole. Oppgaven ble gitt til skriftlig eksamen i Norsk sidemål, høst 2020. 

Oppgave 1: Sammenligning og refleksjon

Vedlegg:

− Utdrag fra Med berre nevane. Eit forsvar for praktisk arbeid av Siri Helle, 2020
− Annonsen «Vil noko meir» fra NHH Norges Handelshøyskole, i D2 (fredagsmagasinet til avisen Dagens Næringsliv) 15.05.2020

Sammenlign tekstene, og reflekter over verdiene som kommer fram i dem.

Kommentar: Oppgaven er todelt. I den første delen skal du sammenligne noen sider ved form og innhold og bruke relevant fagspråk. I den andre delen skal du reflektere selvstendig over verdiene som kommer fram i de to tekstene.

På de neste sidene finner du inspirasjon til din sammenlikning av de to tekstene. Oppgavehjelpen begynner med arbeidsspørsmål til teksten. Disse kan du bruke til å komme i gang med sammenligninge og refleksjonen din. 

Vi gjennomgår så tekstene hver for seg. Først ser vi på utdraget fra «Med berre nevane», og så annonsen «Vil noko meir». Deretter sammenligner vi noen sider ved form og innhold i de to tekstene. Til slutt gir vi hjelp til å reflektere over verdiene i tekstene. 

MERK: Det er sammenligningen og refleksjonen som skal være i fokus i din oppgave. Du skal derfor ikke bruke for mye plass til analyse og tolkning av tekstene hver for seg. 

Utdrag 

Under kan du lese et utdrag av oppgavehjelpen vår:

Tekstene bruker spørsmål til å engasjere mottakeren

Begge tekstene bruker spørsmål til å engasjere mottakeren i temaet. Når en tekst stiller spørsmål, føler vi at den henvender seg til oss. 

I utdraget bruker Helle spørsmålene til å spore mottakeren inn på temaet i begynnelsen av teksten. I et spørsmål som «Kva skjer med hendene våre?» ligger det en antagelse om at det faktisk skjer noe med hendene våre når vi ikke gjør praktisk arbeid. På den måten får spørsmålet oss til å tenke over det temaet Helle skriver om. 

«Vil noko meir» begynner også med en rekke spørsmål, eksempelvis «Kva kjenneteiknar dei som driv verda framover?». Spørsmålene har til formål å skape identifikasjon mellom annonsen og mottakeren. Hvis mottakeren for eksempel tenker at «dei som driv verda framover» er ambisiøse og hardtarbeidende, kan mottakeren videre tenke «Sånn er jeg også!». Dermed oppstår det en forbindelse mellom annonsens verdier og mottakerens egne verdier. 

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn

Oppgave 1 | Norsk sidemål | Høst 2020

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.