Språk og stil

Tekstene «Den elsktes nærhet» av Johann Wolfgang von Goethe og utdraget fra Hauges dagbok har flere likhetstrekk når vi sammenlikner deres språk og stil. Begge er for eksempel skrevet fra et personlig perspektiv, og begge inneholder et høytidelig og poetisk språk.

Ordvalget understreker skillet mellom det jordiske og himmelske i tekstene

Begge tekstene er skrevet med et språk som inneholder kontraster. I «Den elsktes nærhet» finner vi kontrastene «jeg»/«deg», «fjern»/«nær» og «morgensolen»/«månen». Kontrastene understreker den lengselen jeg-et føler i diktet. Jeg-et vil gjerne oppheve avstanden mellom «jeg» og «deg», men skillet mellom de to personene er like stort som skillet mellom dag og natt.

Jeg-et kan ikke i fysisk forstand få sin elskede tilbake, men den elskede virker nær i morgensolen, månelyset og bølgene på strandens kyst. I naturen opplever jeg-et derfor at det bokstavelige planet i diktet (det jordiske) nærmer seg det det åndelige planet (det himmelske). Den elskedes ånd føles nær, selv om den elskede i bokstavelig forstand ikke er til stede.

Vi finner den samme kontrasten mellom det jordiske og himmelske i utdraget fra Hau...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn