Oppbygning og form

«Den elsktes nærhet» av Johann Wolfgang von Goethe og utdraget fra Hauges dagbok tilhører to forskjellige sjangre: dikt og dagbok. Deres sjangre har betydning for hvordan de er oppbygde. Diktet har en tradisjonell oppbygning med rim og rytmer, mens dagboken er skrevet som en tankestrøm. På tross av forskjellene i oppbygning inneholder begge tekstene romantiske trekk.

Diktet har en fast og fokusert form, imens utdragets form er mer flytende

De to tekstene er forskjellig bygd opp. Diktets form er ordnet og tradisjonelt oppbygd med kryssrim og ensartede rytmer, hvor hver strofe har et bestemt fokus. Første strofe beskriver minnet om den elskede, andre strofe synet av den elskede, tredje strofe lyden av den elskede og fjerde strofe nærheten fra den elskede. Diktet har dermed en klar indre og ytre komposisjon.

Dagbokutdrage...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn