Motiv og tema

Tekstene «Den elsktes nærhet» av Johann Wolfgang von Goethe og utdraget fra Hauges dagbok handler begge om jeg-ets følelser.

I «Den elsktes nærhet» er jeg-ets lengsel etter den elskede, det sentrale motivet. I Hauges dagbokutdrag er motivet dikterens inspirerende og overveldende tur på fjellet. Begge tekstene skildrer altså en kreativ og følsom sjel, som lengter etter noe. Hos Goethe lengter jeg-et etter sin elskede, mens Hauge lengter etter guds himmelrike, dvs. evigheten.

De to tekstenes tema ligner hverandre. I begge tekstene lengter de to jeg-ene dermed etter en forening av det jordiske og himmelske. Det lyriske jeg i «Den elsktes nærhet» vil forene det jordiske plan med det himmelske, så det kan nærme seg sin elskedes ånd. Hauge ønsker å forene den jordiske natur med det himmelske paradis. I begge tekstene forsøker jeg-et å skildre det himmelske plan med språklige bilder.

Tekstenes motiv og tema er på den måten typiske for den romantiske tradisjonen, fordi de har et fokus på følelser og fantasi.