Den elsktes nærhet

På denne siden får du hjelp til å analysere diktet «Den elsktes nærhet» av Johann Wolfgang von Goethe fra 1796. Vi fokuserer spesielt på de romantiske trekkene i diktet.

MERK: Det er sammenlikningen av de to tekstene som skal være i fokus i oppgaven din. Du kan bruke momentene på denne siden som hjelp til sammenlikningen. 

Fakta om teksten

Tittel: «Den elsktes nærhet»
Forfatter: Johann Wolfgang von Goethe
Sjanger: Lyrisk dikt
Utgivelse: 1796
Kontekst: Diktet er originalt skrevet på tysk under tittelen «Nähe des Geliebten». Diktet er altså ikke norsk.

Sammendrag

Diktet beskriver et lyrisk jeg, som lengter etter sin elskedes nærhet. Den elskede tiltaltes i diktet som «deg». Jeg-ets lengsel uttrykkes gjennom sansene: det ser, hører og føler den elskedes nærhet i naturen, selv om den elskede ikke er der i fysisk forstand.

I strofe 1 minnes jeg-et den elskede. Savnet er så stort, at jeg-et tenker på personen dag og natt. Både når solen står opp, og når månen lyser. I strofe 2 beskriver jeg-et hvordan det ser sin elskede i støvet på veien og i en vandrer om natten. I strofe 3 hører jeg-et sin elskede i havets bølger ved stranden og i skogens stillhet. I strofe 4 er ...

Teksten som vises ovenfor er bare et utdrag. Kun medlemmer kan se hele innholdet.

Få tilgang til hele nettboken.

Som medlem av Studienett.no får du tilgang til alt innholdet.

Kjøp medlemskap nå

Allerede medlem? Logg inn